Třídy absolventů

1978-1979 4A

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Vojtěch Stříž

Jana
Adamčíková
František
Běčák
Marie
Bjačková
Jaroslav
Bohačová
Evžen
Bujnošek
Ivana
Bůžková
Dana
Hyklová
Radomír
Jelínek
Zdeňka
Káňová
Roman
Koláček
Roman
Krul
Jarmila
Kubáňová
Josef
Martinák
Ludmila
Martinková
Roman
Matúš
Ivan
Maxan
Jaroslav
Mikler
Karel
Mohyla
Jitka
Němečková
Lenka
Nemičková
Lubomír
Noga
Jiří
Ponča
Jaromír
Půček
Alena
Rebrašová
Ivo
Sajdák
Eduard
Vojtek
Věra
Zimulová
Svatava
Zlá

2009 Leoš Juránek