Třídy absolventů

1977-1978 IV C

Obor

Měříci a automatizační technika

Třídní učitel

Ing. Pavel Orlík

Milan
Bartoš
Kamil
Drobek
Petr
Duda
Miroslav
Goluch
Radovan
Holub
Ivo
Hrabal
Květoslav
Hranický
Jana
Chovancová
Zdeněk
Janeček
Libor
Janečka
Milan
Janošík
Jiří
Ježíšek
Ivana
Jurková
Jan
Kudělka
Jan
Kula
Anna
Labajová
Radomír
Macháček
Jaroslav
Marcalík
Lubomír
Masár
Zdeněk
Mičulka
Dana
Neumannová
Pavel
Nývlt
Jan
Piňos
Jan
Rončka
Milan
Řezníček
Jana
Savická
Aleš
Smuž
Rostislav
Staněk
Bronislava
Strnadová
Marcela
Tomoszková
Jiří
Uherek
Jiří
Viteker
Miroslava
Župková

2009 Leoš Juránek