Třídy absolventů

1977-1978 IV B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Drahomír Otáhalík

Karel
Bařinka
Stanislav
Bazgier
Miroslav
Bokiš
Petr
Brucháček
Karel
Buba
Jaroslav
Ernst
Jiří
Fous
Věslav
Kaczmarczyk
Zdeněk
Kadula
Ivan
Klíma
Jiří
Kotek
Ivana
Kotrsová
Josef
Kozlovský
Josef
Ludvík
Lazaros
Makridis
Milan
Martinek
Jan
Mazáč
Miluše
Mičková
Ivan
Mikulášek
Pavel
Morbacher
Alexej
Moris
Pavel
Polášek
Miroslav
Raška
Jan
Roszka
Jan
Siwy
Milan
Střelka
František
Šindler
Ivo
Štěpán
Jaroslav
Tomšík
Josef
Votoupal
Miroslav
Vybíral
Radomír
Žídek

2009 Leoš Juránek