Třídy absolventů

1976-1977 IV B

Obor

Elektrické stroje a přístroje.

Třídní učitel

Ing. Vojtěch Stříž

Petr
Adamec
Jitka
Barochová
Eliška
Bartoňová
Jaromír
Beneš
Zdeněk
Čabla
Karel
Fiala
Karel
Hrabálek
Eliška
Jančová
Marie
Kociánová
Ladislav
Kokeš
Karel
Korbáš
Pavel
Kubný
Zdeněk
Kuřec
Ivo
Mintěl
Jan
Mutina
Antonín
Nováček
Bruno
Novák
Stanislav
Novák
Miloš
Ondra
Jaromír
Ondryáš
Jan
Pyszko
Miroslava
Řehová
Otakar
Stodůlka
Věra
Štěpánová
Zdeněk
Vašek
Jiří
Vrána

2009 Leoš Juránek