Třídy absolventů

1976-1977 IV A

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Miloslav Malíček

Věra
Bílková
Aleš
Dužík
Lubomír
Hrstka
Pavel
Jára
Bedřich
Jurečka
Jindřich
Jurzykowski
Věra
Kapustová
Alfréd
Kožušník
Marcela
Mertová
Jiří
Moškoř
Irena
Paldusová
Aleš
Pavelka
Jiřina
Plucnarová
Jan
Pustka
Jiří
Randus
Miroslav
Salamon
Lubomír
Sokol
Jiří
Šunka
Pavlo
Vašíčková
Jarmila
Wildová

2009 Leoš Juránek