Třídy absolventů

1975-1976 ES 5 d

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Drahomír Otáhalík

Zdeněk
Bartoš
Pavel
Cagaš
Josef
Čuba
František
Fajkus
Jan
Galda
Petr
Huppert
Oldřich
Mičulka
Bohumír
Nejedlý
Milan
Pavlíček
Robert
Štefánek
Rudolf
Šteffan

2009 Leoš Juránek