Třídy absolventů

1975-1976 ES IV B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Maria Veselá

Josef
Bajer
Jaroslav
Burkert
Alois
Daněk
Helena
Doffková
Zdeněk
Glogar
Václav
Hodura
Dagmar
Janečková
Dana
Janošcová
Jiří
Jelínek
Jan
Just
Pavel
Kocián
Pavel
Konůpka
Břetislav
Kopecký
Pavel
Kopecký
Václav
Kristl
Pavel
Kulišťák
Marie
Kysučanová
Karel
Mikstein
Anna
Molčáková
Zbyněk
Mrázek
Zdeňka
Niewirthová
Luboš
Pítr
Ladislav
Šigut
Ladislav
Škapa
Jiří
Škovron

2009 Leoš Juránek