Třídy absolventů

1974-1975 ES IV D

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Vojtěch Stříž

Milan
Babica
Jaroslav
Fialík
Bohumír
Gabriel
Jiří
Hajdušek
František
Herod
Jan
Hrtáň
Jan
Chmelař
Stanislav
Ivánek
Alois
Janeček
Jaroslav
Janek
Jaromír
Kelár
Arnošt
Kolaska
Pavel
Kopecký
František
Kulička
Miroslav
Macek
Břetislav
Mikeska
Václav
Mladěnka
Stanislav
Pustka
Alféd
Rumpa
Jiří
Rusek
Vojtěch
Šupálek
Petr
Tošenovský
Václav
Vávra
Miroslav
Wróbel
Vlastimil
Zvonek

2009 Leoš Juránek