Třídy absolventů

1974-1975 ES IV C

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Drahomír Otáhalík

Miroslav
Čarnecký
Josef
Hajzer
Přemek
Hill
Vítězslav
Höger
Jiří
Honěk
Josef
Jakubec
Vladimír
Jarotek
Josef
Jopek
Radomil
Kot
Petr
Krumnikl
Norbert
Lichnovský
Jiří
Mazáč
Radomír
Münster
Pavel
Pajurek
Jan
Pohludka
Ota
Pokluda
Libor
Pokorný
Vlastimil
Rusek
Zdeněk
Socha
Zdeněk
Staško
Václav
Šigut
Jiří
Škorňok
Václav
Šmajstrla
Miroslav
Šustek
Petr
Tkáč
Jaroslav
Tománek
Jaroslav
Uličník
Petr
Urbančík

2009 Leoš Juránek