Třídy absolventů

1974-1975 ES IV B

Obor

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Třídní učitel

Ing. Oldřich Přadka

Radmil
Adamus
Christos
Baltas
Jaroslav
Bartoněk
Roman
Brzežek
Jan
Březina
Petr
Burdek
Karel
Dobeš
Ladislav
Gill
Lubomír
Holík
Jaromír
Horák
Bohumír
Hovorka
Radoslav
Hýl
Petr
Klaput
Miroslav
Klement
Alfréd
Kukutsch
Milan
Langer
Miroslav
Mžik
Antonín
Nohál
Jan
Palák
Karel
Pavelka
Milan
Poledník
Dimitrij
Popovič
Vladimír
Smija
Vladimír
Špaček
Pavel
Zahradníček

2009 Leoš Juránek