Příklady

1.1. Cyklus

Cykly používáme k vytvoření sekvence, která se mé opakovat. Existují tři druhy cyklů. Cyklus s podmínkou na začátku, s podmínkou na konci a počítaný cyklus. V ukázce použijeme počítaný cyklus.

1.2. Větvení programu

1.3. Podprogram

Podprogram (procedura) je programová struktura, která umožňuje naprogramovat opakovanou činnost. Používá se také k dekompozici programu na jednotlivé procedury.

2.1. Ovládání časovače

Čítač je harwarové zařízení mikropočítače 8051, které se používá k odměření určitých časových okamžiků nebo počítání impulzů na vstupu.

2.2. Časovač - časové zpozdění 0,5 s

Delší časové zpoždění naprogramujeme opakováním jednotkového zpoždění, které vytvoříme časovačem. Zvolíme zpoždění např. 0,01 s, 0,02 s .. 0,05 s.

Maticový displej

Tvary znaků jsou v tabulce generátoru znaků.


2009 Leoš Juránek