Tutorial

1. Popis překladače 8051

Kompilátor je překladač jazyka symbolických adres jednočipového mikropočítače rodiny 8x51/52.
Jeho vstupem je zdrojový soubor %jméno%.ASM zapsaném v jazyce symbolických adres a výstupem je (cílový) soubor ve formátu INTEL-HEX %jméno%.HEX a volitelně například protokol o překladu %jméno%.PRN nebo %jméno%.LST.

2. Nastavení vývojového prostředí editoru PSPad

Editor PSPAD je programátorský editor, který je vhodný k psaní různých zdrojových souborů (ASM, PHP, HTML ...). Popíšeme si spojení tohoto editoru s překladačem, simulátorem a modulem komunikace.

3. Nastavení šablony v PSPadu

Načteme šablonu ze souboru SPSE x51.INI, který stáhneme do svého počítače z odkazu na konci článku.
V menu Nastavení->Vlastní zvýrazňovač funkcí Načíst načteme ze souboru INI šablonu SPSE x51. Šablonu uložíme.

4. Postup vytvoření aplikace

1. Slovní zadání (popis problému).
2. Zápis algoritmu řešení do programovacího jazyka.
3. Přeložení zdrojového programu do strojového kódu. Odstranění syntaktických chyb.
4. Běh programu v simulátoru. Porovnání předpokládaného chování se skutečným ve zpomaleném režimu.
5. Běh programu v reálném čase ve skutečném mikropočítači.

5. Práce v simulátoru ADSim

Program načteme do simulátoru ve formátu HEX. Název souboru a cesta k souboru musí být dlouhá 8 znaků. Nesmí obsahovat mezery, znaky s diakritikou a speciální znaky.


2009 Leoš Juránek