Prezentace

Algoritmizace

Algoritmus, sekvence, větvení, cyklus, podprogram

Jazyk symbolických adres

Adresace, pravidla zápisu zdrojového kódu, tvary přímého operandu.

Sbírka příkladů

Tabulka instrukcí 8051

Registry SFR

Speciální funkční registry

Cvičební úlohy 1

LED diody, segmentový displej, časovač

Cvičební úlohy 2

Přerušení, podprogram, zásobník, časové zpoždění vytvořené pomocí časovače a přerušení.

Cvičební texty PRA


2009 Leoš Juránek