Prezentace

1. Paměti

Druhy pamětí, RAM, zásobník, RWM, ROM, EPROM, EEPROM. Organizace paměti.

2. Základní pojmy

Procesor, paměť, řadič, ALU, sběrnice, registr. Architektura von Neumannova, Harvardská, sběrnicová. Princip činnosti počítače, vykonávání programu.

3. Mikropočítač 8051-popis,paměť

Charakteristika 8051, blokové schéma, organizace paměti programu, organizace paměti dat. Speciální funkční registry. Stavový registr PSW. Přístup do paměti v programu, direktivy CSEG, DSEG, ISEG, XSEG, BSEG

4. Mikropočítač 8051-čítač

Čítač, časovač, odměření časového zpoždění

5. Mikropočítač 8051-přerušení

Přerušení, podprogram, zásobník

6. Mikropočítač 8051-připojení vnějších pamětí

Zapojení vnější paměti programu a dat, vykonávání instrukcí, časový průběh čtení z paměti programu, časový průběh čtení z paměti dat, časový průběh zápisu do paměti dat, příklad připojení paměti programu a paměti dat na určité adresy.

7. Mikropočítač 8051-sériový přenos

Přenos dat, základní pojmy, sériový přenos.

Pomůcka pro výpočet rychlosti

8. Mikropočítač 8051-5

Regulátor s mikropočítačem, DA převodník, AD převodník


2009 Leoš Juránek