Prezentace

1. Základní pojmy

Analogová, číslicová veličina, převod mezi analogovou a číslicovou veličinou, dvojková informace, signál, informační kanál, paralelní a sériový přenos informace.

2. Číselné soustavy

Hornetovo schéma, číselné soustavy dvojková, šestnácková, převod z libovolné soustavy do soustavy desítkové, převod z desítkové soustavy do libovolné soustavy, převod mezi obecnými soustavami, převod desetinného čísla. Aritmetické operace ve dvojkové a šestnáckové soustavě, sčítání odečítání, násobení, dvojkový doplněk a odečítání pomocí doplňku.

3. Kódování

Kódování, dekódování, kód, binární kód, BCD BCD+3, Grayův, Johnsonův, kód K z N, ASCII, parita.

4. Logické funkce

Výrok, logická proměnná, popis logické funkce výrazem, pravdivostní tabulkou, Karnaughovou mapou. Základní logické funkce, realizace logické funkce logickými členy nebo tlačítkovými kontakty. Booleova algebra, minimalizace pomocí Booleovy algebry nebo Karnaughovy mapy.

5. Kombinační obvody

Kombinační obvod, dekóder 1 z N, dekódér BCD, multiplexer, demultiplexer, sčítačka, komparátor

6. Sekvenční obvody

Vznik sekvenčního obvodu, zpětná vazba, kombinační obvod, Mealyho a Moorův automat. Popis sekvenčního obvodu, časový diagram, diagram přechodu, vývojová tabulka.

7. Klopné obvody

Funkce klopného obvodu, klopný obvod RS, D, JK, T. Řízení klopného obvodu, hladinový s povolovacím vstupem, dvojčinný, derivační. Bistabilní, monostabilní, astabilní.

8. Sekvenční moduly - registry

Posuvný registr seriový vstup- seriový výstup,paralelní vstup- seriový výstup. Kruhový registr.

9. Sekvenční moduly - čítače

Čítače rozdělání, asynchronní, synchronní čítače, návrh synchronního čítače.

10. Sekvenční moduly - paměti

Vlastnosti paměti, organizace, kapacita, způsob přístupu k datům, RWM, ROM, PROM, EPROM. Způsoby programování. Paměťová buňka.


2009 Leoš Juránek