Návody ke cvičením

Konstrukce tabulky

Stylová pravidla

Navigace v dokumentu

Rámce

Vytvořte soubory HTML podle zadání

Rozdělení plochy na tři sloupce

Rozložení stránky s použitím tabulek

Vytvoříme rastr s použitím tabulky. Tento způsob se používal v minulosti. Když uděláme ve stylopisu chybu, tvar stránky se nezmění.

Rámeček s proměnnou délkou a šířkou

Konstrukce bude stejná jako v předešlém případě.

Rámeček s pevnou šířkou

Vytvořte rámeček podle návodu


2009 Leoš Juránek