Prezentace

1. Základní pojmy

Klient, server, prohlížeč, doménová adresa, IP adresa.

2. Základní pojmy jazyka HTML

URL adresa, relativní adresa, dokument HTML, element, nadpis, odstavec, čára, zalomení, kotva, seznam, tabulka, formuláře

3. CSS

Selektor, vlastnosti elementů, blokový a řádkový element, vzájemná pozice prvků.


2009 Leoš Juránek